HVA VI TILBYR

Tilstandsrapport/tiltaksplan/budsjett

TFF utarbeider detaljerte tilstandsrapporter slik at gårdeieren får oversikt over hva man har og hva man bør gjøre. Med i rapporten er tiltaksplaner for strakstiltak og tiltaksplaner for de neste 3-5 år med kostnadsoverslag slik at det blir lett å budsjettere.

Anbudsbeskrivelse/detaljerte poster

TFF utarbeider beskrivelse med detaljerte poster på alt som skal gjøres. Med i beskrivelsen er krav til firmaene, opplysninger om produktene som skal brukes og HMS-plan. Alt enkelt og lett forståelig satt opp.

Prosjekt- /byggeledelse

TFF styrer prosjekter fra A-Å.
Spesialområdet er prosjekter relatert til tak, dekker og ytterfasader, men vi kan også styre andre typer byggeprosjekter. (TFF er også sentralt godkjent for ansvarsrett og har god kontakt med lokale og sentrale myndigheter.) TFF`s spisskompetanse og gode referanser gir godkjenning i tiltaksklasse 2. Ja til og med i verneverdig prosjekt der kravet var tiltaksklasse 3 ble TFF godkjent som byggeleder. TFF kan ta på seg å ivareta Byggherreforskriften for byggherren/ gårdeieren.

Uavhengig kontroll / 3. parts kontroll

TFF har i de 12 årene firmaet har bestått sett mange eksempler på at det utføres mye slurv og feil ved store utbygginger. Dette resulterer i lekkasjer og stor frustrasjon for gårdeier og leietakere da det alltid er vanskelig å få dette i orden i ettertid. Og, ikke minst, det koster mye innsats og ikke minst blir det kostbart. Derfor er det svært formålstjenelig og økonomisk gunstig å la TFF med sin spisskompetanse være en del av byggadministrasjonen for prosjektet.

Andre ting TFF kan utføre:

  • Løse lekkasjeproblemer
  • Bidra som kompetanseperson i juridiske sammenhenger
  • Hjelpe gårdeiere/sameier med gode råd, være med på møter og befaringer
  • Styre antikvariske prosjekter
  • Være entreprenør der dette er best, da leies inn kompetente samarbeidspartnere
  • Andre bygningstekniske oppdrag