OM TAK OG FASADEFORVALTNING

Jørn Therkelsen - Ingeniør/daglig leder
er bygg-og anleggsingeniør med økonomisk tilleggsutdannelse og har vært benyttet som kompetanseperson av bl.a. av SINTEF Byggforsk, Statens bygningstekniske etat og Norges Byggstandardiseringsråd innen fagområdet tak og tekning.

I 15 år har Jørn vært teknisk ansvarlig hos Isola AS og har lang erfaring med problemløsning innen fagområdet.

Høy faglig kompetanse kombinert med sikker og lettforståelig styring gir deg som eiendomsforvalter/gårdeier en unik mulighet til å få gjennomført vellykkede prosjekter.

Å engasjere Tak og Fasadeforvaltning AS vil ikke øke de totale prosjektkostnadene, snarere tvert i mot. Vårt honorar dekkes inn av reduserte kostnader til prosjektering og prosjektene styres med kort vei mellom byggherre og prosjektorganisasjonen.

TFF`s rapporter og beskrivelser er faglig gode og enkle å forstå og man finner lett fram til ønsket opplysning. Gode beskrivelser blir også godt mottatt av de som skal gi tilbud. For gårdeieren gjør de detaljerte beskrivelsene at tilleggsfakturaer reduseres til et minimum.
Fukt- og vannskader koster milliarder. Jfr. tall fra SINTEF Byggforsk er direkte kostnader knyttet til vannskader beregnet til å koste norske bygg og dermed norske gårdeiere mere enn 4 milliarder kroner årlig. De indirekte kostnader som følge av forverret innemiljø beregnes å koste samfunnet mere enn 10 milliarder kr. pr. år.

De fleste bygg har gjerne flere svake punkter i tak, dekker og fasade som har eller kan føre til vann og fuktskader. Dette kan skyldes flere ting, bl.a. dårlig faglig utførelse, utetthet pga alder og slittasje, dårlig forvaltning og vedlikehold og perforeringer pga. arbeider og personers påvirkning.

Gårdeiere mangler svært ofte oversikt over tilstanden på tak, dekke og ytterfasader og mangler også kunnskap og plan for hvordan disse skal forvaltes og vedlikeholdes. Fagfolk blir gjerne kontaktet etter at problemene har oppstått.

TFF har mange oppdrag for offentlige gårdeiere. Vi kan ”lov om offentlig anskaffelse”. Våre referanser er svært gode, mange har gode erfaringer med å bruke TFF.

PRØV OSS!