REFERANSER

Siden oppstarten for Tak og Fasadeforvaltning AS i 2002 har vi hatt mange prestisjefylte oppdrag med svært gode referanser. Dette er prosjekter på alle typer tak og dessuten mange fasade- og veggprosjekter. Det er blitt utarbeidet tilstandsrapporter og budsjetter, anbudsbeskrivelser og innhentet tilbud både via Doffin og ellers.


Og vi har vært byggeledere, SHA-korrdinatorer og sørget for at kvaliteten i prosjektene har blitt bra. Vi kan ”Lov om offentlig anskaffelse” og har hatt flere prosjekter av antikvarisk interesse hvor både byantikvar, riksantikvar og NIKU har vært inne i bildet. Vi er også spesialister på problemløsninger vedrørende lekkasjer fra tak og yttervegger og har hatt mange slike oppdrag.


 • Telemark Fylkeskommune
  Svært mange oppdrag på mange skoler og Fylkeshuset. Tilstandsrapporter og budsjetter. Anbudsbeskrivelser og byggeledelse/SHA koordinering. Problemløsning.

 • Statsbygg - Regjeringskvartalet
  Svært mange oppdrag. Takrenoveringer og fasaderenoveringer. Kontakt med riksantikvar og andre vernemyndigheter. Tilstandsrapporter og budsjetter, Anbudsbeskrivelser og SHA dokumenter, SHA koordinering og byggeledelse. Faglig oppfølging. Problemløsning.

 • Statsbygg
  Renovering skifertak Gimle terrasse 5-7. Statsrådsleiligheter. Tilstandsrapport og budsjett. Anbudsdokumenter og SHA dokumenter. Prosjektstyring og faglig oppfølging. Byggeledelse. Antikvarisk vernet.

 • Statsbygg
  Nasjonalgalleriet og museum for Samtidskunst. Tilstandsrapporter, budsjetter og anbudsdokumenter, byggeledelse. Antikvarisk vernet.

 • Statsbygg
  Hovedpolitihuset på Grønland. Vernet. Takrenoveringer. Tilstandsrapport og budsjett. Anbudsdokumenter. Byggeledelse og faglig oppfølging. Problemløsning.

 • Statsbygg Sør
  Gimlemoen og Flødevigen. Tak- og fasaderenoveringer. Tilstandsrapporter. Budsjetter. Anbudsdokumenter og oppfølging i utførelsesfasen. Byggeledelse.

 • Steen & Strøm kvartalet, Karl Johansgate/Nedre Slottsgate
  Renovering kobbertak. Fasaderenovering mur- og puss med diverse utsmykninger. Vernet. Tilstandsrapporter og budsjett. Anbudsdokumenter. SHA dokumenter og koordinering. Prosjektstyring og byggeledelse. Antikvarisk vernet.

 • Porsgrunn kommune
  Renovering tak Herøya kirke og Stridsklev kirke. Diverse skoler. Tilstandsrapporter og budsjett. Anbudsdokumenter. SHA-koordinator og byggeleder. Problemløsning.

 • KLP Eiendom
  Takrenoveringer Karl Johansgate 37-43. Takrenoveringer Wergelandsveien 1-3. Begge steder Anbudsbeskrivelser, SHA ansvarlig og prosjektstyring og byggeledelse.

 • KLP Eiendom
  Trondheimsveien 2( gamle Schaus bryggeri). Vurdering teglfasade. Byggeledelse.

 • Asker kommune
  Mange takrenoveringer skoler og sykehjem. Vindusutskiftninger skoler. Tilstandsrapporter og budsjett. Anbudsdokumenter, SHA koordinering og byggeledelse. Problemløsning.

 • Sandefjord kommune
  Takrenoveringer rådhus, skoler, barnehager. Tilstandsrapporter og budsjett. Anbudsdokumenter. Byggeledelse. Problemløsning.

 • Ava Eiendom/Salto Eiendom
  Kjøpesentere og kontorbygg. Takrenoveringer, fasaderenovering. Tilstandsrapporter og budsjett. Anbudsdokumenter og full prosjektstyring. Problemløsning.

 • Steen & Strøm
  Svært mange oppdrag på ulike kjøpesentre. Tilstandsrapporter, budsjetter og anbudsdokumenter, byggeledelse, m.m. Problemløsning.

 • Sektor Eiendomsutvikling
  Tilstandsrapporter, budsjetter og anbudsdokumenter, byggeledelse, m.m.

 • Statsbygg
  Stor renovering av kobbertak og vinduer m.m. Bankplassen 4, museum for samtidskunst. (tidligere Norges Bank). Riksantikvarisk bygg, egen kontaktperson i prosjektet. Jeg er prosjektleder og har også utarbeidet tilstandsrapport og anbudsdokumenter.

 • Og 300 - 400 andre større og mindre tiltak for forskjellige oppdragsgivere/gårdeier
 • Kontakter

  • Statsbygg Øst, Regjeringskvartalet
   Eystein Slettebø (forvalter)
   mobil 97 14 53 47

  • Statsbygg Øst
   Tor Rugsveen (forvalter)
   mobil 92 02 60 34

  • Statsbygg Sør
   Gunder Gundersen (forvalter)
   mobil 95 97 84 46

  • Telemark Fylkeskommune
   Rigmor Håheim (daglig leder)
   mobil 95 85 58 74

  • Asker kommune
   Robert Andresen (forvalter)
   mobil 90 58 23 62

  • Sandefjord kommune
   Alf-Johan Andersen (driftsleder)
   mobil 97 18 65 27

  • Porsgrunn kommune
   Bjørn Sverre Nyrud (avdelingsleder)
   mobil 91 36 98 64

  • Sektor Eiendomsutvikling AS
   Aleksander Almeland (prosjektansvarlig)
   mobil 93 68 42 44

   Bill Engeness (teknisk sjef)
   mobil 90 52 56 53

  • AVA Eiendom/Salto Eiendom
   Eystein Vannebo (teknisk sjef)
   mobil 90 65 61 04

  • KLP-Eiendom
   Hans-Jørgen Tveten(teknisk sjef)
   mobil 90 65 74 92